Hlavní strana

Kontakt

Sídlo firmy

Pražská 575
252 29 Dobřichovice

Provozovna firmy

Pražská 980
252 29 Dobřichovice

IČ: 26421798
DIČ: CZ26421798

Projekce

603 503 394, 603 503 395

Stavby

724 107 501
info@s-projektapraha.cz

Půjčovna

603 854 516
pujcovna@s-projektpraha.cz

Najdete nás

Pražská 980, 252 29 Dobřichovice

O firmě

Naše firma nabízí kompletní služby v oblasti stavebnictví. Spolupráce s investorem začíná již při investičním záměru, kdy zajistíme zpracování investiční studie a výpočtu předpokládaných nákladů stavby.

V další etapě provedeme zpracování všech nutných stupňů projektové dokumentace, včetně vyřízení souhlasných stanovisek dotčených státních orgánů.

 

Před zahájením vlastní stavby vypracujeme investorovi realizační dokumentaci včetně podrobného rozpočtu a výkazu výměr.

Realizaci stavby provádíme dle odsouhlasené dokumentace v termínech domluvených před zahájením stavby.