Hlavní strana

Projektová činnost

Zajištění projektu a stavby formou „ NA KLÍČ „ (tj. zhotovení projektu a realizace stavby).

Zajištění projektu pro investiční záměr, studie, včetně cenového odhadu celkových nákladů stavby.

Zajištění projektu pro územní rozhodnutí, včetně vyřízení procesu vydání územního rozhodnutí.

Zajištění projektu pro stavební povolení, včetně vyřízení procesu pro vydání stavebního povolení .

Zajištění dokumentace pro tendrové (výběrové) řízen, zajištění realizačního projektu stavby, včetně rozpočtu a výkazu výměr.

Jedná se o projekty všech stupňů projektové dokumentace (PD), tedy studie, PD pro územní rozhodnutí, PD pro vydání stavebního povolení, PD pro provádění stavby) Pro informaci o projektových činnostech - byly zajišťovány v různých oborech včetně uvedení hlavních investorů, pro které byly tyto činnosti zajišťovány.

Najdete nás

Pražská 980, 252 29 Dobřichovice

O firmě

Naše firma nabízí kompletní služby v oblasti stavebnictví. Spolupráce s investorem začíná již při investičním záměru, kdy zajistíme zpracování investiční studie a výpočtu předpokládaných nákladů stavby.

V další etapě provedeme zpracování všech nutných stupňů projektové dokumentace, včetně vyřízení souhlasných stanovisek dotčených státních orgánů.

 

Před zahájením vlastní stavby vypracujeme investorovi realizační dokumentaci včetně podrobného rozpočtu a výkazu výměr.

Realizaci stavby provádíme dle odsouhlasené dokumentace v termínech domluvených před zahájením stavby.