Hlavní strana

Projektová činnost

Zajištění projektu a stavby formou „NA KLÍČ„ (tj. zhotovení projektu a realizace stavby). Zajištění projektu pro investiční záměr, studie, včetně cenového odhadu celkových nákladů stavby. Zajištění projektu pro územní rozhodnutí, včetně vyřízení procesu vydání územního rozhodnutí.
Projektování

Stavební činnost

Realizace stavby formou „NA KLÍČ“, včetně projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení. Realizace stavby dle projektové dokumentace investora ve všech profesích.
Rekonstrukce a modernizace staveb.
Stavební činnost

Galerie

Naše práce na aktuálních i starších realizacích.
Vstoupit do galerie

Kontakty

603 503 394, 603 503 395
info@s-projektpraha.cz
Všechny kontaktní údaje

Najdete nás

Pražská 980, 252 29 Dobřichovice

O firmě

Naše firma nabízí kompletní služby v oblasti stavebnictví. Spolupráce s investorem začíná již při investičním záměru, kdy zajistíme zpracování investiční studie a výpočtu předpokládaných nákladů stavby.

V další etapě provedeme zpracování všech nutných stupňů projektové dokumentace, včetně vyřízení souhlasných stanovisek dotčených státních orgánů.

 

Před zahájením vlastní stavby vypracujeme investorovi realizační dokumentaci včetně podrobného rozpočtu a výkazu výměr.

Realizaci stavby provádíme dle odsouhlasené dokumentace v termínech domluvených před zahájením stavby.